W Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie
Regulamin zgłoszeń wewnętrznych,
podejmowania działań następczych
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa
– sygnalistów.
określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa

1. Regulamin określa zasady jawnego, poufnego lub anonimowego dokonywania zgłoszeń, gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
a także zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie.
2. Treść regulaminu jest dostępna w sekretariacie Przedszkola i okazywana na życzenie osobom uprawnionym wg niniejszego Regulaminu do zgłaszania naruszeń.

Formularz zgłoszenia naruszeń w MP5

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast