Programy

Programy realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zambrowie

na rok szkolny 2022/2023

Pozytywne zaopiniowanie przez radę pedagogiczną programów nauczania w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zambrowie

na rok szkolny 2022/2023

1. Program wychowania przedszkolnego – wyd. MAC

 • Supersmyki – 3-4latki
 • Strefa Przedszkolaka – 5-6latki

2. Programy przedszkolne:

 • Program wychowawczy.
 • Program współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 • Program współpracy z rodzicami.

W oparciu o Program Współpracy z rodzicami zostały opracowane plany współpracy z rodzicami w każdej grupie przedszkolnej.

3. Program przygotowania dzieci w wieku szkolnym do posługiwania się językiem angielskim. – wyd. WSiP

4. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. – wyd. MAC

5. Język angielski w grupach przedszkolnych 3-6 lat. – wyd. Pearson, Oxford 3

6. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach – „Kochamy dobrego Boga” – wyd. Jedność

Dokument przyjęty na posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku 9 czerwca 2010 r. zgodny z podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Programy własne realizowane przez nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 5 :

 • Program edukacyjny – ” Matematyka to zabawa”.
 • Program czytelniczy – “Książka moim przyjacielem. W krainie bajki i baśni”.
 • Program edukacyjny – “Eksperymentujemy, badamy – świat odkrywamy”
 • Program adaptacyjny – “Jestem przedszkolakiem”.
 • Program edukacji prozdrowotnej – “W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
 • Program zajęć logopedycznych.
 • Program terapii pedagogicznej w przedszkolu.
 • Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej – “Czyste powietrze”.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast