Programy

Programy realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zambrowie

na rok szkolny 2021/2022

Pozytywne zaopiniowanie przez radę pedagogiczną programów nauczania w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zambrowie na rok szkolny 2021/2022

1. Program wychowania przedszkolnego – wyd. MAC

 • Odkrywam siebie – 3-4latki
 • Supersmyki – 5-6latki

2. Programy przedszkolne:

 • Program wychowawczy.
 • Program współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 • Program współpracy z rodzicami.

W oparciu o Program Współpracy z rodzicami zostały opracowane plany współpracy z rodzicami w każdej grupie przedszkolnej.

3. Program przygotowania dzieci w wieku szkolnym do posługiwania się językiem angielskim. – wyd. WSiP

4. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu. – wyd. MAC

5. Język angielski w grupach przedszkolnych 3-6 lat. – wyd. Pearson, Oxford 3

6. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach – „Kochamy dobrego Boga” – wyd. Jedność

Dokument przyjęty na posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku 9 czerwca 2010 r. zgodny z podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Programy własne realizowane przez nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 5 :

 • Program edukacji przyrodniczo – ekologicznej – “Przedszkolak przyjacielem przyrody”.
 • Program edukacyjny – “Inni, a jednak tacy sami”.
 • Program adaptacyjny – “Z uśmiechem do przedszkola”.
 • Program edukacji prozdrowotnej – “W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
 • Program zajęć logopedycznych.
 • Program terapii pedagogicznej w przedszkolu.
 • Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej – “Czyste powietrze”.

Kontynuowane programy:

 • “Barwny świat przedszkolaka”.
 • “W świecie książki”.

Projekty:

 1. Unijny projekt edukacyjny – “Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”
 2. Projekt edukacyjny – “Zdrowa ziemia, zdrowi my”.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast