Misja przedszkola

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo chciało chcieć”

Janusz Korczak

Nasze przedszkole to „drugi dom” przyjazny i przytulny dla każdego dziecka, w którym:

jest bezpieczne i szanowane

ma zapewnione warunki sprzyjające zdrowiu i rozwijaniu sprawności fizycznej

wyposażamy je w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole

rozwijamy umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne; budujemy system wartości

promujemy postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i kulturowej

traktujemy je podmiotowo

dbamy o jego wszechstronny rozwój zgodnie z indywidualnymi potrzebami, tempem rozwoju, zainteresowaniami i zdolnościami

kształtujemy postawę twórczą i ciekawą świata

kształtujemy poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną

wyrabiamy u dziecka poczucie własnej wartości, wiary w swoje możliwości oraz motywację do podejmowania działań służących własnemu rozwojowi.

Realizujemy w przedszkolu  misję opartą na wychowaniu i edukacji przygotowującej dzieci do sprostania wyzwaniom przyszłości.

Zapewniamy dzieciom wszechstronną opiekę, zaspokajając podstawową potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa, preferujemy twórczość, samodzielność, zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju, stwarzamy warunki i klimat wychowawczy wspomagający Rodziców w procesie wychowania.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast