Logo

LOGO MP5,

czyli – dlaczego kolorowy wiatrak?

Obok napisów informacyjnych głównym elementem LOGO Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie jest kolorowy, piecioskrzydłowy wiatrak.

Dlaczego pięć skrzydeł? – Ponieważ:

 • 5 – to liczba pięciu głównych sfer rozwojowych dziecka

  kształtowanych w naszym przedszkolu a opisanych w „Koncepcji pracy MP5”: językowej, poznawczej, artystycznej, zdrowotnej, społecznej;

 • Piątka” jest historyczną spuścizną po placówce oświatowej,

  która przez wiele lat funkcjonowała w murach budynku, tak więc nawiązuje do tradycji.

 • Widoczny w logo pięcioskrzydłowy wiatrak jest symbolem ciągłej produktywnej współpracy pięciu elementów

  – czterech podmiotowych (dzieci, kadra, rodzice, organy prowadzący i nadzorujący) oraz jednego przedmiotowego (bazy przedszkola). Tylko zgodna, systematyczna, zmierzająca w jednym kierunku i celu aktywna działalność oraz odpowiednie warunki jej realizacji przynoszą wydajne i oczekiwane efekty pracy.

 • Poszczególne elementy odpowiedzialne za całokształt przedszkola symbolizują różnobarwne skrzydła wiatraka.

  Tylko ich zsynchronizowana i kontrolowana praca może uskrzydlić dzieci otoczone w przedszkolu opieką i troską i wyposażane w wiedzę i umiejętności.

 • Fakt, że zewnętrzne wierzchołki skrzydeł zaprezentowanego wiatraka pokrywają się z wierzchołkami pentagramu,

  którego nazwa pochodzi od dwóch słów języka greckiego: pente oznaczającego pięć oraz gamma oznaczającego literę. Tak więc znów pojawia się „5” a dodatkowo nawiązanie do dwóch wiodących dziedzin nauki, którą już w przedszkolu poznają dzieci: językowej i matematycznej.

 • Odwołując się do urządzenia, jakim jest wiatrak, można nawiązać do wielu zagadnień:

  technicznych, przyrodniczych, matematycznych, artystycznych, tradycji – a przecież na rozwijanie kompetencji z tych dziedzin w naszym przedszkolu zwraca jest szczególna uwaga.

 • Wiatrak to wdzięczny temat do różnorodnej aktywności artystycznej, konstrukcyjnej, muzycznej, ruchowej oraz zabaw.

  Wywołuje radość, rozbudza ciekawość, inspiruje, daje wiele inicjatyw, by poprzez poszukiwanie, doświadczanie, obserwację i zabawę wspierać rozwój dzieci.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast