Warto przeczytać

ZNACZENIE ZABAWY W ROZWOJU PRZEDSZKOLAKA

 DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ METODĘ FROEBLA W PRZEDSZKOLU?

Metoda Froebla zakłada, że pierwsze doświadczenia edukacyjne dziecka mają wpływ na jego późniejszy rozwój i osiągnięcia. Dziecko jest niepodzielną indywidualną całością, która ma swoje myśli, uczucia i swoją fizyczność. Najważniejsze dla Froebla była zabawa, przede wszystkim swobodna, a także ta zorganizowana przez dorosłych. Zajmuje ona najważniejsze i centralne miejsce w rozwoju dziecka.
Metoda ta wywodzi się od nazwiska jej prekursora, który był niemieckim pedagogiem. W Polsce myśl Froebla była wykorzystywana już ponad 100 lat temu przez słynne działaczki na rzecz wychowania przedszkolnego Marię Weryho i Justynę Strzemeską. W Polsce współcześnie ideę freblowską propaguje dr Barbara Bilewicz – Kuźnia, która jest autorką programu „Dar zabawy”. Metoda Froebla jest coraz popularniejsza w naszym kraju i coraz więcej przedszkoli pracuje zgodnie z jej założeniami.

Kim był Fryderyk Wilhelm Froebel?
Fryderyk Wilhelm Froebel był nazywany ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego. Był on miłośnikiem przyrody. Żył w latach 1782-1852.Stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych filarach: jedności wszechświata, szacunku do dziecka i jego indywidualności, znaczenia zabawy w rozwoju dziecka. Jego zdaniem wychowywanie powinno być globalne, a dziecko powinno samodzielnie dochodzić do wiedzy.

Froebel jest znany przede wszystkim jako twórca tzw. ogródków dziecięcych, czyli instytucji wychowawczych dla dzieci trzy-sześcioletnich. W tych ogródkach wprowadził swój autorski program oparty na zabawie, samodzielności i aktywności dziecka. Mawiał: „ Przedszkole to ogródek, w którym rosnące rośliny to dzieci, a nauczyciel jest ogrodnikiem dbającym o nie i pielęgnującym ich rozwój”.Froebel uważał również , że bardzo ważnym elementem jest kontakt dzieci z przyrodą i że można tam znaleźć wiele wartościowych materiałów do zabaw, tzw. dary natury, czyli np. piasek, kamienie , dlatego dzieci bardzo dużo czasu bawiły się na powietrzu.
Założenia metody F. Froebla, czyli freblowskie prawa
⦁ Dzieci są wolnymi istotami, zdolnymi do kierowania sobą w procesie własnego rozwoju.
⦁ Dzieciństwo rządzi się własnymi regułami.
⦁ Dzieciństwa nie należy traktować jako wstępnego, przygotowawczego etapu do ważniejszej przyszłości, nie jest tez ona wstępem do innego, „lepszego” okresu w życiu jednostki. Jako etap życia ma nieocenioną wartość i jest wartością samą w sobie.
⦁ Okres dzieciństwa nie może być przez dorosłych lekceważony, należy mu poświecić należyta uwagę i dbać o zaangażowanie dorosłych na rzecz wysokiej jakości warunków wychowania i edukacji małych dzieci.
⦁ Każde dziecko jest członkiem rodziny i społeczności, nie może funkcjonować samo i samo się rozwijać, dlatego bardzo ważne są dla niego relacje z rodziną, grupą rówieśniczą i społecznością lokalną.
⦁ Wzajemne relacje, w toku których pojawia się współpraca i jest okazywany wzajemny szacunek, dostarczają poczucia bezpieczeństwa i stwarzają najlepsze warunki do rozwoju jednostki.
⦁ Wspólna praca jest źródłem wsparcia i stanowi podstawy budowania sieci wzajemnych relacji między dziećmi.
⦁ Wspólnota ludzi pracujących z dziećmi i rodzicami/ opiekunami w środowisku przedszkolnym, jak również poza nim, zapewnia dzieciom możliwości zdobywania nowych, inspirujących doświadczeń i warto, by tego rodzaju doświadczenia rozszerzać na szersze kręgi, dalszą społeczność, a nawet dalej w świat.
⦁ W procesie zdobywania przez dziecko nowych doświadczeń najważniejsza jest zasada „tu i teraz”. Dziecko uczy się w każdej chwili i w każdym czasie. Nie ma czasu lepszego i gorszego, nie ma bardziej i mniej wartościowych edukacyjnie zajęć. Nie można ich w każdym razie w taki sposób porównywać i wartościować jako lepsze czy gorsze. Dzieciństwo jest bowiem czasem nieustannego gromadzenia cennych doświadczeń.
⦁ Zadaniem nauczyciela jest rozpoznanie indywidualności każdego dziecka, jego zdolności i potencjału.
⦁ Zabawa zajmuje najważniejsze, centralne miejsce w rozwoju dziecka. Jest najważniejszą cechą jego rozwoju i procesu uczenia się. Dlatego bardzo ważne jest, by zapewnić dzieciom właściwe i zróżnicowane warunki do zabawy zarówno w przestrzeni sali przedszkolnej, jak i w dalszych przestrzeniach, w ogrodzie przedszkolnym i w plenerze.

Dary Froebla:
Jak wiadomo, najważniejsza dla dzieci miała być zabawa, ponieważ to dzięki niej zdobywają one swoje pierwsze doświadczenia i wiedzę. Bardzo ważnym elementem założeń pedagogiki freblowskiej były dary, czyli drewniane klocki i mozaiki zamknięte w drewnianych pudełkach. Cały komplet składa się z 14 pudełek darów i siatki geometrycznej. Każdy z tych pudełek jest nazwane darem ponieważ Froebel to, czego nie można odnaleźć w przyrodzie, postanowił podarować dzieciom w postaci drewnianego materiału dydaktycznego. Dar to coś cennego, o co trzeba się troszczyć. Nazwa ta podkreśla, że zabawki te są wyjątkowym podarunkiem dorosłego dla dziecka.

Walory pracy z darami:
⦁    dary służą dzieciom do zabaw swobodnych, a także do zabaw dydaktycznych, czyli organizowanych przez nauczyciela,
⦁    można nimi ilustrować wiersze, opowiadania i piosenki,
⦁    można je wykorzystywać do zabaw twórczych, matematycznych, konstrukcyjnych,
⦁    dary są wykorzystywane podczas porannych spotkań w kole, żeby zilustrować treści dydaktyczne,
⦁    dary rozwijają wyobraźnie przestrzenną, twórczość kreatywność, a także wyciszają i wydłużają czas koncentracji u dzieci.
⦁    Mogą służyć do pracy indywidualnej z dzieckiem,
⦁    Dary można wykorzystywać pracy  z dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub z dziećmi młodszymi,(doskonalenie percepcji kształtu, wielkości, przestrzeni, masy, objętości, kolorów),
⦁    Mogą służyć jako pomoc przygotowująca do nauki szkolnej w zakresie czytania, pisania, matematyki.

Korzyści płynące z pracy metodą Froebla:
Wykorzystywanie darów w codziennej pracy z dziećmi zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i w czasie wolnym daje bardzo dużo korzyści. Dzieci mają możliwość doskonalenia sprawności manualnej, koncentracji uwagi, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijania wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia.

Wiersz Półeczki Aneczki

autor wiersza i ilustracji: Anna Biała

Dla Rodziców,

dla chłopców i dziewczynek

upominek!

Zachęcamy do wspólnej zabawy z wykorzystaniem wiersza i rysunku. Proponujemy, by rodzic czytał tekst a dziecko, słuchając, wskazywało kolejne elementy, pojawiające się w treści i widoczne na ilustracji. Dziecko może powtarzać wersy, wszystkie lub wybrane wyrazy, kształtując jednocześnie poprawną wymowę. Rysunek można wydrukować i przekazać dziecku do pokolorowania.

Wiersz ten służy m.in. do:

  • usprawniania narządów mowy;

  • doskonalenia wymowy głosek, słów, zdań;

  • zabawy rymami;

  • utrwalania orientacji przestrzennej i związanych z nią zwrotów;

  • przeliczania;

  • utrwalenia liczebników porządkowych;

  • słuchania ze zrozumieniem;

  • kolorowania ilustracji według własnego pomysłu lub zgodnie z treścią wiersza;

  • czytania;

  • wspólnej zabawy z kochającym Rodzicem.

Spędzajcie czas razem!

Życzymy miłej zabawy!

Wersja do druku w PDF: Opis do wiersza Półeczki Aneczki

Półeczki Aneczki.

Wesoło zabawkom
w pokoju Aneczki,
a zajmują one
te cztery półeczki.

Na pierwszej pajacyk
z czerwoną czupryną
w czapeczce rozdartej,
lecz z radosną miną.

Obok człapie kaczka,
co nóżki ma krzywe.
Pływałaby chętnie,
lecz to niemożliwe.

Pod kaczuszką – klocki,
a z nich cudny pałac.
Często go odwiedza
sąsiad z góry – pajac.

Trzecią półkę całą
zajęły książeczki:
duże i malutkie,
w nich bajki, bajeczki.

A na czwartej półce
skaczą dwie piłeczki.
Chcą odwiedzić czasem
trzy inne półeczki.

Pilnują ich jednak
szmaciane laleczki:
jednej suknia w paski,
a drugiej w kropeczki.

Całe to królestwo
stanowi skarb wielki
dla małej Aneczki,
dla ich właścicielki.

autor wiersza i ilustracji: Anna Biała

Wersja do druku w PDF:  Półeczki Aneczki

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast