Ramowy rozkład dnia 4-5 latki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 W ZAMBROWIE

DLA DZECI 5, 6 -LETNICH

Część I – poranna

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym.

8.00-8.30

Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturowych oraz w zakresie o zdrowie. Czynności higieniczne, mycie zębów.

Część II – główna

9.00- 10.00

Zajęcia dydaktyczne kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.00 – 11.00

Pobyt na placu zabaw lub boisku: zabawy zorganizowane i swobodne z wykorzystaniem sprzętu sportowego i zabawek podwórkowych, gry sportowe. Spacery połączone z obserwacją najbliższego otoczenia. Zajęcia dodatkowe/bezpłatne/-np. taniec, zajęcia badawcze, eksperymenty, wdrażanie do programowania.

11.00 – 11.30

Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne.

11.30 – 12.00

Obiad. Czynności higieniczne, mycie zębów.

Część III – poobiednia

12.00 – 13.30

Relaksacja przy muzyce, słuchanie czytanych tekstów, spacery i wycieczki połączone z obserwacją przyrodniczą, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie wierszy i piosenek, przygotowanie do występów.

13.30 – 14.00

Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowo – higieniczne.

14.14.30

Podwieczorek. Czynności higieniczne.

14.30 – 16.30

Praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie wierszy i piosenek, przygotowywanie do występów, zabawy grupowe według pomysłów dzieci lub nauczycieli (z wykorzystaniem zabawek, książek, gier, materiałów plastycznych, przyrodniczych), zabawy dowolne, gry i zabawy ruchowe przy muzyce, rozmowy z rodzicami.

Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast