Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców, zarówno na terenie przedszkola, jak i poza nim. Działania Rady mają na celu wsparcie rozwoju dzieci, poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa. Wspieramy inicjatywy i działania podejmowane w Miejskim Przedszkolu nr 5.

Gromadzimy fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są wyłącznie na potrzeby naszych dzieci. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców i nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które Rada mogłaby się zaangażować. Razem uda nam się zdziałać więcej! Można się z nami kontaktować pisząc na adres

radarodzicowmp5zambrow@gmail.com

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Edyta Krajewska

Z-ca Przewodniczącej – Sylwia Gosk

Skarbnik: Anna Piwarska

Sekretarz – Agnieszka Modzelewska

Wszystkim Rodzicom, którzy wspierają finansowo Radę, opłacając składki, serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Rada rodziców

 

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast