Ramowy rozkład dnia 3-4 latki

Część I – poranna

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym.

8.00 – 8.30

Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie o zdrowie. Czynności higieniczne, mycie zębów.

Część II – główna

9.00 – 9.30

Zajęcia dydaktyczne kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Zajęcia z języka obcego nowożytnego.

9.30 – 11.00

Pobyt na placu zabaw lub boisku: zabawy zorganizowane i swobodne z wykorzystaniem sprzętu sportowego i zabawek podwórkowych, gry sportowe. Spacery połączone z obserwacją najbliższego otoczenia. Zajęcia dodatkowe /bezpłatne/

11.00 -11.30

Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo- higieniczne.

11.30 – 12.00

Obiad. czynności higieniczne.

Część III – poobiednia

12.00 -13.45

Leżakowanie.

Relaksacja przy muzyce, spacery i wycieczki połączone z obserwacją przyrodniczą, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie wierszy i piosenek, przygotowanie do występów, słuchanie i czytanie literatury dziecięcej – dzieci 4-letnie.

13.45 – 14.00

Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowo-higieniczne.

14.00 – 14.30

Podwieczorek. Czynności higieniczne.

14.30 – 16.30

Praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie wierszy i piosenek, przygotowanie do występów, zabawy grupowe według pomysłów dzieci lub nauczycieli (z wykorzystaniem zabawek, książek, gier, materiałów plastycznych), zabawy dowolne, gry i zabawy ruchowe przy muzyce, rozmowy z rodzicami. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast