Leśnicy odwiedzili nasze przedszkole 2019-10-18

Dnia 18.10.2019r. nasze przedszkole odwiedzili niezwykli goście Leśnicy. Celem spotkania było: zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.
Leśnicy zaznaczyli, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Wyjaśnili, jak prawidłowo dokarmiać zwierzęta. Podkreślali, że w czasie srogiej zimy dokarmianie jest koniecznością, a jeśli zacznie się dokarmiać zwierzęta, nie można tego zaniechać. Podczas spotkania dzieci miały również okazję poznać życie wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Na koniec wizyty przedszkolaki zadawały gościom wiele zaskakujących pytań, na które z chęcią odpowiadał. Ciekawie przekazane informacje dotyczące natury oraz jej ochrony na długo pozostaną w pamięci najmłodszych. Dzień ten stał się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań dzieci oraz zasad dbania o środowisko naturalne i kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody. Leśnicy przybliżył dzieciom informacje na temat swojej pracy, zwierząt żyjących w lesie, roślin chronionych i bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie.
Na koniec wszyscy gorąco podziękowaliśmy gościom laurką i upominkiem od dzieci za tak ciekawe spotkanie.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast