Informacja na prośbę PPIS w Zambrowie

Światowy Dzień Zdrowia 2024 – Moje zdrowie, moje prawo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, iż 7 kwietnia 2024 roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Na całym świecie prawo milionów ludzi do zdrowia jest coraz bardziej zagrożone. Choroby i katastrofy są głównymi przyczynami śmierci i niepełnosprawności. Konflikty niszczą życie, powodując śmierć, ból, głód i cierpienie psychiczne. Spalanie paliw kopalnych jednocześnie napędza kryzys klimatyczny i odbiera nam prawo do oddychania czystym powietrzem, a zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz odbiera życie co 5 sekund.

Rada Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. ekonomii zdrowia dla wszystkich stwierdziła, że co najmniej 140 krajów uznaje zdrowie za prawo człowieka w swojej konstytucji. Jednak kraje nie uchwalają i nie wprowadzają w życie przepisów, które zapewniłyby ich obywatelom prawo dostępu do usług zdrowotnych. Potwierdza to fakt, że w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi – ponad połowa światowej populacji – nie było w pełni objętych podstawowymi usługami zdrowotnymi.

Aby sprostać tego typu wyzwaniom, tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2024 jest “Moje zdrowie, moje prawo”.

Tegoroczny temat został wybrany, aby bronić prawa każdego i wszędzie do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnej pracy i warunków środowiskowych oraz wolności od dyskryminacji.

Poznaj swoje prawa zdrowotne. Masz prawo do:

  • Zapewnienia dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej bez jakiejkolwiek dyskryminacji
  • Prywatności i poufności informacji o Twoim stanie zdrowia
  • Informacji nt. leczenia i wyrażenia zgody na leczenie
  • Autonomii cielesnej i integralności
  • Podejmowania decyzji dotyczących własnego zdrowia

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową WHO:

https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2024

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast