INFORMACJA
WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
należy składać:
w punkcie rekrutacyjnym (na parterze przy holu głównym)
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 w Zambrowie
w dniach od 1 do 15 marca 2023r. w godz. 7.00 – 16.00.
(uwaga: w dniu 15 marca do godz. 15.00)

Informacja
Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz art. 150 ust. 7 Prawa oświatowego przewodniczący komisji rekrutacyjnych mają prawo zasięgania informacji o okolicznościach potwierdzających informacje podane przez rodziców w oświadczeniach i dokumentach składanych przez nich w procesie rekrutacji.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast