W dniach roboczych od 3 do 10 czerwca 2024r. w godz. 7.00 – 16.00 (10 czerwca – do godz. 12.00) rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie mogą składać w sekretariacie (na parterze budynku MP Nr 5 w Zambrowie, przy głównym holu wejściowym) wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny.
W bieżącym roku dyżury wakacyjne będą pełnić:
• od 1 do 31 lipca 2024 r. – Miejskie Przedszkole Nr 1 (ul. Sadowa 5) oraz Miejskie Przedszkole Nr 6 (ul. 71 Pułku Piechoty 10)
• od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – Miejskie Przedszkole Nr 3 (ul. Magazynowa 2A) oraz Miejskie Przedszkole Nr 4 (ul. Papieża Jana Pawła II 8A)
Z opieki podczas dyżuru wakacyjnego mogą korzystać wyłącznie dzieci, których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują w okresie wakacyjnym i w dniach faktycznie wykonywanej przez rodzica (rodziców) pracy. Wakacyjna opieka przedszkolna nie przysługuje np. w okresie urlopu rodzica.

Uwaga:
Jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko do przedszkoli na lipiec i sierpień, powinni złożyć dwa odrębne wnioski. Przydział sprawowanej opieki przez dane przedszkole może być uzależniony od możliwości organizacyjnych.

Druk wniosku jest dostępny: DO POBRANIA – Miejskie Przedszkole nr 5 w Zambrowie (mp5zambrow.pl)

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast