WAŻNE

Zgłoszeń przyjęcia dziecka do przedszkola należy dokonywać w dniach 18-20 maja:

  • telefonicznie w godzinach 800 – 1200 lub
  • drogą mailową – na adres przedszkola do 20 maja godz. 1200.

Każdy zgłaszający jest zobowiązany do wypełnienia i dostarczenia do przedszkola

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka,

które uczęszcza do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

w sprawie procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19

(druk dostępny na stronie MP5 w zakładce „do pobrania”)

Oświadczenie należy składać do przygotowanej przy wejściu do przedszkola urnie w dniach 18-19 maja w godzinach od 800 do 1600, a 20 maja w godz. 800 do 1200.

O przyjęciu dziecka do przedszkola od dnia 25 maja 2020r. rodzice będą informowani indywidualnie.

KONTAKT:

e-mail: przedszkole@mp5zambrow.pl

telefon: 86 22 44 555

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast