Szanowni rodzice!

Szanowni Rodzice!

Zawieszenie działalności m.in. placówek wychowania przedszkolnego jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Podstawą zdrowego funkcjonowania dziecka jest poczucie bezpieczeństwa i stałości w jego otoczeniu, co w obecnej chwili wymaga od nas wszystkich dodatkowych działań i wysiłku. Ważne, by dziecko miało ustalony plan dnia i stałe pory aktywności i odpoczynku oraz warunki do możliwie najlepszego rozwoju.

W związku z ograniczeniem możliwości bezpośredniego wspierania rozwoju dziecka poprzez zajęcia w przedszkolu są one realizowane zgodnie z obowiązującymi w MP5 zasadami kształcenia na odległość (zdalne) – informacji na ich temat udostępniają nauczyciele poszczególnych grup. Kształcenie zdalne oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu dziecka z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. Proces ten, aby był skuteczny wymaga od wszystkich stron zaangażowania, nakładów i organizacji funkcjonowania w rodzinach.

Świadoma utrudnień i wyzwań, jakim wszyscy musimy sprostać, apeluję do Was Szanowni rodzice o zrozumienie i współpracę na rzecz rozwoju Waszego dziecka. Bądźcie w kontakcie z nauczycielami Waszego dziecka. Od nich otrzymacie wszelkie materiały do pracy z przedszkolakiem oraz wskazówki, jak współrealizować proces kształcenia na odległość.

Zapewniamy, że z naszej strony dołożymy wszelkich starań, by wspomóc Was Drodzy Rodzice w pełnieniu ważnej roli w życiu każdego dziecka.

Życzę zdrowia i wytrwałości. Z poważaniem

Anna Biała

dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie

Oto kilka praktycznych wskazówek, dotyczących warunków i organizacji nauki

Rodzicu

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe. Przede wszystkim korzystaj z materiałów udostępnianych przez nauczycieli i na stronie przedszkola. Wytwory pracy dziecka dokumentuj i gromadź np. w specjalnie do tego celu przygotowanej teczce.

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli, szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

Największym wrogiem dziecka jest nuda. Opiekunowie dzieci mogą przesyłać drogą elektroniczną wykonane prace (w postaci skanów, plików, zdjęć) z wykorzystaniem Internetu lub telefonu.

Pamiętajmy wszyscy, że priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i ich możliwości psychofizyczne.

Przykładowy plan działania rodziców:

  1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze (rannej).
  2. Planujcie z dziećmi ich dzień. Dobry plan dnia zapewnia odpowiednie proporcje różnych form aktywności i odpoczynku.
  3. Ustalcie z dzieckiem godziny na naukę, zabawę i odpoczynek.
  4. Starajcie się trzymać określonych terminów.
  5. Motywujcie dziecko do systematycznej aktywności.
  6. Wykorzystujcie w pracy z dzieckiem materiały przekazywane przez nauczycieli.
  7. Chwalcie i nagradzajcie dziecko za wykonaną pracę a jego wytwory zachowujcie.
  8. Wspierajcie dziecko w jego poczynaniach, ale nie wyręczajcie.
  9. Zadbajcie o miłą atmosferę, pozbawioną pośpiechu, nerwowości.
  10. Znajdźcie chwilę dla siebie.

Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki i zabawy poza przedszkolem mogą ułatwić dziecku przystosowanie się do tej nowej sytuacji.

Trzymamy za was kciuki!

Służymy pomocą.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast