Szanowni Rodzice!
W związku z planowanym otwarciem przedszkoli od 25 maja 2020r. przedstawiamy ogólne zasady przyjęć dzieci do miejskich przedszkoli w Zambrowie:

OGÓLNE ZASADY PRZYJĘĆ DZIECI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W ZAMBROWIE

  1. DO PRZEDSZKOLI BĘDĄ PRZYJMOWANE DZIECI PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA DROGĄ TELEFONICZNĄ W DNIACH 18-20 MAJA W GODZ. 8.00-12.00 LUB DROGĄ E-MAILOWĄ.
  2. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZYJMOWANE BĘDĄ DZIECI PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA, SŁUŻB MUNDUROWYCH, PRACOWNIKÓW HANDLU I PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, REALIZUJĄCY ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.
  3. W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ PRZYJMOWANE DZIECI RODZICÓW (LUB RODZICA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEGO DZIECKO), KTÓRZY OBOJE PRACUJĄ (LUB RODZICA PRACUJĄCEGO).
  4. DZIECI BĘDĄ ODBIERANE PRZY DRZWIACH PLACÓWKI, A NASTĘPNIE ODPROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA DO SALI. ZAKAZUJE SIĘ WCHODZENIA RODZICÓW LUB OSÓB ODPROWADZAJĄCYCH DZIECKO NA TEREN PRZEDSZKOLA.
  5. MOŻNA PRZYPROWADZAĆ TYLKO ZDROWE DZIECI.
  6. DZIECKO POWYŻEJ 4. ROKU ŻYCIA POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W MASECZKĘ OCHRANIAJĄCĄ USTA I NOS.
  7. DZIECKO NIE MOŻE ZABIERAĆ DO PRZEDSZKOLA ŻADNYCH ZABAWEK I INNYCH PRZEDMIOTÓW. W PRZYPADKU POSIADANIA ZABAWKI I/LUB INNEGO PRZEDMIOTU, TAKI PRZEDMIOT ZOSTANIE ZWRÓCONY RODZICOWI/OPIEKUNOWI.
  8. DO PRZEDSZKOLA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DZIECI, KTÓRYCH CO NAJMNIEJ JEDEN Z DOMOWNIKÓW PRZEBYWA NA KWARANTANNIE.
  9. SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY SĄ DOSTĘPNE W PRZEDSZKOLACH.
  10. WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA BĘDĄ PRACOWAŁY W RUCHU CIĄGŁYM W MIESIĄCACH LIPCU I SIERPNIU.

UWAGA:
W związku z dotychczasową przerwą przedszkola będą pracowały w ruchu ciągłym w okresie wakacyjnym, tj. w. miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. Powyższe zasady zostały opracowane w oparciu o Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.).

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast