Regulamin konkursu na
„Najpiękniejszy lampion z dyni”

Organizator konkursu
Miejskie Przedszkole nr 5 w Zambrowie
ul. Obrońców Zambrowa 6
18-300 Zambrów

§ Cele konkursu
1. zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej;
2. rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
3. umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych;
4. wspólnie z rodzicami spędzić czas na wesołej zabawie;
5. popularyzacje dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.

§ Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu zapraszamy wszystkie dzieci z przedszkoli w wieku od 3-6 lat na terenie miasta Zambrów
2. Uczestnikiem konkursu jest dziecko, lecz praca może być wykonana zespołowo (wspólnie z rodzicami, rodzeństwem lub dziadkami).
3. Każdy uczestnik wykonuje jeden lampion z dyni.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela, nr telefonu nauczyciela, pełną nazwę placówki.
5. W konkursie wezmą udział wszystkie prace dostarczone do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie.
6. Prace należy dostarczyć do 20.10.2021 r. na adres organizatora.
7. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatora.
8. Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria: prezentację ogólną, estetykę i staranność, pomysłowość i oryginalność.
9. Wszystkie prace będą wyeksponowane w holu Miejskiego Przedszkola nr 5 (w przypadku deszczowej pogody) bądź przed przedszkolem.
11. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie prezentowanych prac.
12 . Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców. Podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego instytucję jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i wystawie na terenie placówki organizującej konkurs.

§ Rozstrzygnięcie konkursu

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najlepszym pracom 3 pierwsze miejsca (dyplomy i nagrody rzeczowe).
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
3. Dzień przekazania nagród za otrzymane miejsca zostanie ustalony telefonicznie z wychowawcą dziecka.
4. Prace zostaną ocenione przez komisję i od ich decyzji nie ma odwołania.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25.10.2021 r. na stronie internetowej przedszkola (www.mp5zambrow.pl).

Zachęcamy do udziału w konkursie, życzymy wspaniałych pomysłów!

Koordynatorki konkursu: Anna Grabowska Agnieszka Zaręba

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast