Informacja o składaniu wniosków

INFORMACJA

Wypełnione WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

należy składać w punkcie rekrutacyjnym – obok sali nr 15

(na parterze przy holu głównym)

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 w Zambrowie

w dniach od 2 do 16 marca 2020r. w godz. 6.00 – 16.30.

UWAGA: w dniu 16 marca do godziny 1500

Druki WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

można pobierać ze strony internetowej,

z tablicy ogłoszeń lub w punkcie rekrutacyjnym (obok sali nr 15)

Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie.

Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz art. 150 ust. 7 Prawa oświatowego przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo zasięgania informacji o okolicznościach potwierdzających informacje podane przez rodziców w oświadczeniach i dokumentach składanych przez nich w procesie rekrutacji.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast