W wyniku weryfikacji
Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w r. szk. 2022/2023,
które wpłynęły do przedszkola w wymaganym terminie, informujemy, że na ich podstawie wszystkie zgłoszone dzieci pozytywnie przeszły weryfikację Komisji Rekrutacyjnej i zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca rozpoczynają się kolejne etapy rekrutacji – zgodnie z jej harmonogramem. Prosimy o systematyczne śledzenie informacji zamieszczanych w przedszkolu i jego stronie internetowej.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast