Wypełnione WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
należy składać:
w sali nr 15 (na parterze przy holu głównym)
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 w Zambrowie
w dniach od 1 do 15 marca 2019r. w godz. 6.00 – 16.30.

Druki WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE
DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE
można pobierać z tablicy ogłoszeń
lub z sali nr 15 MP5.

Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz art. 150 ust. 7 Prawa oświatowego przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo zasięgania informacji o okolicznościach potwierdzających informacje podane przez rodziców w oświadczeniach i dokumentach składanych przez nich w procesie rekrutacji.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast