W wyniku weryfikacji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, komisja rekrutacyjna podaje

listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do przyjęcia

do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie na rok szkolny  2022/2023.

Lista jest zamieszczona w siedzibie

Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie.

Zakwalifikowanie kandydata nie świadczy jednocześnie o jego przyjęciu do przedszkola.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast