INFORMACJA

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

należy składać:

w punkcie rekrutacyjnym (na parterze przy holu głównym)

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 w Zambrowie

w dniach od 1 do 15 marca 2022r.

w godz. 7.00 – 16.00.

(uwaga: w dniu 15 marca do godz. 15.00)

Informacja

Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz art. 150 ust. 7 Prawa oświatowego przewodniczący komisji rekrutacyjnych mają prawo zasięgania informacji o okolicznościach potwierdzających informacje podane przez rodziców w oświadczeniach i dokumentach składanych przez nich w procesie rekrutacji.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast