Informacja o potwierdzeniu woli

W DNIACH OD 6 DO 14 KWIETNIA 2020r.

NALEŻY POTWIERDZIĆ WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA*

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZAMBROWIE

W POSTACI OŚWIADCZENIA – druk dostępny na stronie www.mp5zambrow.pl (Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka)

* Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola –

zarówno dzieci już uczęszczających jak i kandydatów do przedszkola.

Wydrukowane i wypełnione potwierdzenia woli proszę przesyłać w formie zdjęcia lub scanu drogą mailową na adres przedszkole@mp5zambrow.pl

W dniu 9 kwietnia 2020r. (czwartek) w godz. 900 – 1300 będzie można (w uzasadnionych przypadkach) przynieść wypełnione potwierdzenie do budynku przedszkola i wrzucić do skrzynki przygotowanej przy wejściu do placówki. 

Ewentualne uzupełnienie dokumentacji przewidziane jest w późniejszym terminie. 

Termin składania potwierdzeń mija 14 kwietnia o godzinie 1500

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka

w wyznaczonym terminie

(do 14 kwietnia godz. 1500)

będzie skutkowało wykreśleniem kandydata z listy i utratą miejsca w przedszkolu.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast