Informacja o potwierdzeniu woli

Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego informujemy, że: rodzice, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie
i których dziecko zostało zakwalifikowane do MP5 są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
Potwierdzenie woli należy złożyć w dniach 5 – 12 kwietnia 2019r. w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie – sala nr 15 (parter).

Druki POTWIERDZENIA WOLI są dostępne na tablicy ogłoszeń lub w sali nr 15, możne pobrać je także ze strony MP5.

Załacznik: potwierdzenie woli MP5

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast