Zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego informujemy, że: rodzice, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie
i których dziecko zostało zakwalifikowane do MP5 są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

Potwierdzenie woli należy złożyć w dniach

od 6 kwietnia (07:00 – 16:00) do 14 kwietnia (07:00 – 12:00) na parterze przy holu głównym.

Druki POTWIERDZENIA WOLI  są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast