INFORMACJA
Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2021/2022
do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie
mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2022/2023.

Warunkiem kontynuacji uczęszczania dziecka do MP5
jest złożenie odpowiedniej deklaracji w przedszkolu
(punkt przyjęć przy głównym holu wejściowym)
w terminie od 14.02.2022r. do 23.02.2022r.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej MP5 (www.mp5zambrow.pl),
należy go pobrać (zakładka DO POBRANIA) i wypełniony złożyć w przedszkolu.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast