INFORMACJA

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2022/2023

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

mogą złożyć deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2023/2024.

Warunkiem kontynuacji uczęszczania dziecka do MP Nr 5

jest złożenie odpowiedniej deklaracji w przedszkolu

(punkt przyjęć przy głównym holu wejściowym)

w terminie od 13.02.2023r. do 17.02.2023r.

(w dniu 17.02.2023r. składanie dokumentów do godz. 14.00)


Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej MP5 ( www.mp5zambrow.pl ),

należy go pobrać  (zakładka DO POBRANIA) i wypełniony złożyć w przedszkolu.

2019 © Copyright - Miejskie Przedszkole NR 5 w Zambrowie - Projekt arcyNET.pl. Wykonanie MARKOMP.pl
Zmień rozmiar
Kontrast