Wprowadzone przez Miejskie Przedszkole nr 5 w Zambrowie

, ,

Potwierdzenie woli przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr 5

W wyniku weryfikacji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, komisja rekrutacyjna podaje Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie na rok szkolny 2024/2025. Lista jest zamieszczona w siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 5 w […]